top of page

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

MITEN USEIN JA MIKSI ILMANVAIHTOKANAVIA PITÄÄ PUHDISTAA?

Itse puhdistusväleistä ei ole säädetty lakia, on olemassa vain eri tahojen suosituksia (Esim. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Hengitysliitto ym) Pelastuslain (379/2011) 13 §:n mukaan rakennuksen omistajalla, haltijalla tai toiminnanharjoittajalla on kuitenkin velvoite huolehtia, että ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huollettu ja puhdistettu siten, ettei niistä aiheudu tulipalon vaaraa. 


Hyvän ilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa asunnon ja muiden oleskelutilojen epäpuhtauksia ja samalla huolehtia puhtaan korvausilman saannista. Toimiva ilmanvaihto on tärkeää paitsi asukkaiden hyvinvoinnille ja asumismukavuudelle, myös asunnon kunnolle. Esimerkiksi kosteutta syntyy jatkuvasti ruoanlaitoista, pyykkien kuivatuksesta ja suihkusta. Toimiva ilmanvaihto ylläpitää asunnon arvoa ja vaikuttaa asunnon energian kulutukseen, sillä kostean sisäilman lämmittäminen vie enemmän energiaa. Ilmanvaihtokanavien puhdistus ennaltaehkäisee myös mahdollisia home- ja kosteusvaurioita.

Koneellista ilmanvaihtoa suositellaan puhdistettavaksi 5 vuoden välein ja painovoimaista ilmanvaihtoa 5-10 vuoden välein.

KAUANKO PUHDISTUS KESTÄÄ?

Puhdistuksen kesto riippuu kohteesta. Kun on yhteydessä puhdistuksen toteuttavaan tahoon, on hyvä olla tiedossa talossa olevien venttiilien määrä, kerrokset sekä asuinpinta-ala. Siten voidaan määritellä kesto melko tarkasti.

MITEN PUHDISTUS TEHDÄÄN?

Jotta kanavat saa puhdistettua kunnolla, tarvitaan luonnollisesti oikeanlaisia välineitä ja kanava pitää olla alipaineistettu puhdistuksen aikana. Ilmasin huoltomiehet käyttävät kotimaisia Pressovacin ammattivälineitä, joihin lukeutuu mm mekaaniseen harjapuhdistukseen tarvittavat harjat ja vaijerit sekä alipaineistaja.

KUINKA PALJON KOTITALOUSVÄHENNYSTÄ VOI SAADA?

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen ja sitä saa 2250 euroa vuodessa (yhdessä puolison kanssa 4500e/vuosi). Vähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä vuodessa. Voit vähentää 40 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta.

Esimerkki: 140 neliöisen talon koneellisen ilmanvaihdon puhdistus: 595 euroa. 595 euroa x 40% - omavastuu 100 euroa = 138 euroa. Jos henkilö on saman verovuoden aikana tehnyt jo muita vähennyskelpoisia töitä, omavastuuta ei tarvitse maksaa uudelleen.

TULEEKO VENTTIILIT SÄÄTÄÄ AINA PUHDISTUKSEN YHTEYDESSÄ?

Puhdistuksen päätteeksi tehtävä ilmavirran mittaus kertoo onko säätö tarpeellinen.

DESIFIOIDAANKO KANAVAT PUHDISTUKSEN YHTEYDESSÄ?

Hengitysliiton suosituksen mukaisesti ilmanvaihtokanavien puhdistus toteutetaan ilman desinfiointiaineita.


Desifiointia harkitaan vain kosteusvaurioiden jälkeen tai jos kanavistossa on ollut esimerkiksi kuolleita eläimiä. Normaali pöly ja lika eivät vaadi desinfiointia ja allergisten perheiden kodeissa sitä vältetään ehdottomasti.

VOIMMEKO PUHDISTAA KANAVAT, JOISTA LÖYTYY LINNUNPESÄ?

Useimmiten kyllä riippuen vuodenajasta (rauhoitettu pesimäaika). Asia on syytä mainita ajanvarauksen yhteydessä, sillä siihen kuluu normaalia puhdistusta enemmän aikaa.

PUHDISTETAANKO TIILIHORMI?

Riipuu pitkälti hormin koosta. Asia on hyvä tarkistaa ajanvarauksen yhteydessä.

VOIKO PUHDISTUKSEN TEHDÄ JOS TALOSSA ON ASBESTIA?

Jos ilmanvaihtokanavissa on asbestia, puhdistusta ei voi tehdä.

MIKSI PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO VAATII PUHDISTUSTA?

Painovoimainen ilmanvaihto on erityisen tärkeä puhdistaa, koska se perustuu eroon yli- ja alipaineessa (ero sisä- ja ulkolämpötilassa). Pöly kertyy putkeen ja ylipaineessa, kun ilma tuleekin sisälle taloon, vetää se pölyä taloon. Jotta painovoimainen ilmanvaihto toimisi tarkoituksensa mukaisesti, on tärkeää, että kanavat ovat puhtaat, että ilma virtaa vapaasti alipaineen avulla. Koska painovoimainen ilmanvaihto ei anna taattua ja kontrolloitua ilmankiertoa, ovat puhtaat kanavat sitäkin tärkeämpiä.

MITEN TIEDÄN TARVITSEEKO ILMANVAIHTOKANAVAT PUHDISTAA?

Hyvä sisäilma on hajuton, pölytön, vedoton, lämpötilaltaan miellyttävä ja meluton. Merkkejä joista huomaat puhdistuksen tarpeen:

  • pölykertymä venttiileissä

  • kylpyhuoneen ilmanvaihto on liian pieni, jos kylpyhuoneen peili höyrystyy normaalin suih­kun aikana eikä huuru poistu 5–10 minuutissa

  • tunkkainen haju on myös yleensä merkki puut­teellisesta ilmanvaihdosta

  • ulko-­oven avaamisen vaikeus tai voimakas ilma­virtaus postiluukusta kielivät siitä, ettei korvaus­ilman saanti ole riittävää

  • tulisijat vetävät huonosti

  • nyrkki­sääntö on, että paperiarkin tulisi pysyä ilmanvaihdon poistoilmaventtiilissä kiinni

TULEEKO PUHDISTUKSESTA SOTKUA KOTIIN?

Kun puhdistus toteutetaan alipaineistajalla tai koneeseen päin, vältetään ilmanvaihtokanavien epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan.

TARVITSEEKO KOTONA TEHDÄ ESIVALMISTELUJA?

Ennen huoltoa olisi hyvä:
- etsiä iv-suunnitelmat valmiiksi
- poistaa mahdolliset esteet venttiilien edestä ja tarkistaa ettei venttiilien lähettyvillä ole tekstiilejä (esim mattoja ym) koska venttiili pitää pystyä irroittamaan kauluksineen.

bottom of page